Biologisk nedbrytbar og komposterbar

Vi må eliminere unødvendige plastartikler. Resirkuler alt plastavfall til økonomiske formål og eliminer det dermed fra miljøet. Innover for å sikre at plasten vi trenger er gjenbrukbar, resirkulerbar eller komposterbar/biologisk nedbrytbar. Vi hjelper bioplast- og biolimindustrien mot en sirkulær økonomi. Vår
biologisk nedbrytbare polymerer og stivelser som skal brukes i nye applikasjoner med tilpassede egenskaper.
Som en del av en bioplastblanding kan den behandles på umodifisert termoplastutstyr

BIOPLAST gir store muligheter, vi hjelper til med å muliggjøre dette

I løpet av de siste tiårene har mange nye polymerer fra fornybare råvarer blitt utviklet. Stivelse ble gjenoppdaget som et plastmateriale. Polymelkesyre (PLA) og polyhydroksyalkanoat/polyhydroksybutyrat (PHA/PHB) produsert av sukker og stivelse er blitt viktige råvarer. Likevel har disse biopolymerene ulemper som:

  • lavere materialytelse
  • høy produksjonskostnad
  • problemer i behandlingen

Våre biologisk nedbrytbare tilsetninger er en muliggjører som tillater kombinasjonen av flere biopolymerer. Den resulterende ytelsen og behandlingen blir sammenlignbar med tradisjonelle polymerer eller enda bedre takket være ekstra funksjonalitet